HARO, MEER DAN CONSULTANCY!

 

HARO CONSULTANCY kan verschillende taken op zich nemen tijdens het traject 'VERSTANDIG ZAKEN DOEN'. Wij kunnen adviseren, het traject leiden, veranderingen inleiden en begeleiden. Wij kunnen uw sparringpartner zijn bij het uitwerken van uw plannen en ideeën, het vinden van creatieve oplossingen voor onverwachte problemen.

HARO CONSULTANCY
kan als architect het traject faseren en structureren en er voor zorg dragen dat uw Data Warehouse binnen een realistische prognose tot stand komt.

HARO CONSULTANCY
heeft in de voorbije jaren een vracht aan praktische ervaring opgedaan waarvan u kunt profiteren. De invoering van 'Data Warehousing en Business Intelligence' vragen vaak veel van (jarenlang) bestaande patronen, structuren, gewoontes en dus van uw medewerkers. HARO CONSULTANCY werkt actief mee aan de verzorging van draagvlak en acceptatie voor de grote veranderingen die uw organisatie en uw medewerkers te wachten staan.

 

HARO CONSULTANCY: KENNIS EN KUNDE

ERP: De ruggengraat van uw bedrijf
Enterprise Resource Planning-systemen (oftewel: ERP-systemen) zijn computerprogramma's waarmee de resources zoals geld, voorraden, mensen en machines van een organisatie gepland (beheerd) kunnen worden. Men noemt dit ook wel backbone systemen omdat deze de ruggengraat vormen van bedrijven. In deze systemen worden de financiële administratie, de voorraadadministratie, de inkoop en verkoopadministratie, de personeelsadministratie etc. gevoerd, afhankelijk van het type organisatie. De meeste IT-activiteiten zijn gekoppeld aan een dergelijk systeem. Dit kunnen heel uitgebreide systemen zijn met duizenden gebruikers per bedrijf. Met oplossingen als data warehouses, business intelligence en operational data stores (ODS) voegt
HARO CONSULTANCY
aanzienlijke waarde toe aan uw bedrijsvoering.

 

Tijdig upgraden naar nieuwe applicaties
In het adekwate zaken doen is er voortdurend vraag naar nieuwe functionaliteiten. Vaak in de vorm van nieuwe applicatie-implementaties of upgrades. Om aan deze groeiende vraag te kunnen voldoen, zijn bedrijven genoodzaakt hun data vanuit de bestaande applicaties te migreren naar de nieuwe applicatie. Migratie kan echter onverwachts complex, tijdrovend en kostbaar zijn. De kosten kunnen oplopen tot tien keer het aanvankelijke budget. Daardoor trekken ze een zware wissel op de beschikbare middelen. Vele IT-managers stellen deze migratiestap dan ook uit totdat de behoefte vanuit de business zo dringend is dat hen geen andere keuze overblijft. HARO CONSULTANCY houdt regelmatig de vinger aan uw pols van uw bedrijf om u te adviseren over mogelijke upgrades.

 

CRM: Meer dan klantendatabase
Customer Relationship Management oftewel CRM (ook wel bekend als relatiemarketing of verkoopbeheersysteem) is een werkwijze alsmede een techniek waarbij het optimaliseren van alle contacten met de klant centraal staat en er wordt getracht elke klant een individuele waardepropositie aan te bieden gebaseerd op zijn of haar wensen. Daarnaast is de gedachte achter CRM dat klanten een betere behandeling krijgen naarmate zij een hogere waarde vertegenwoordigen voor de organisatie.

 

CRM-systeem
De context waarin deze afkorting CRM gebruikt wordt is meestal die van CRM-systeem wat een software-pakket is voor het beheren van klantgegevens en interacties met deze klanten. Inmiddels zijn er in Nederland enkele honderden CRM-systemen en is er een opkomende trend om deze online te gebruiken in een ASP/SaaS-model. In 2007 bestond er bij 38 procent van de bedrijven interesse in een online CRM-systeem en 12 procent van de grote ondernemingen gebruikt al een online CRM oplossing.