GEREALISEERDE PROJECTEN:

 

Equens Nederland
HARO CONSULTANCY werkt als PowerCenter ontwikkelaar en consultant aan het ETL- (Extract, Transform, Load) proces om de gegevens van de autorisatie-switch in te lezen en te verwerken in het PIN datawarehouse van Equens. Hierbij is vooral gelet op de performance van de verwerking van de grote hoeveelheid data.
Tevens is in dit project een uitgebreide analyse van de brondata gedaan. Na in productiename in september 2007 zijn er nog analyses uitgevoerd op de performance. Om deze performance te verbeteren heeft
HARO CONSULTANCY
de nodige aanpassingen gedaan aan de bestaande datawarehouse-belading.

 

Versatel-Tele2
Voor Versatel-Tele2 is veel werk verzet aan performance tuning voor de VersaFlow applicatie van Versatel. Dit is een Visual Basic applicatie, die orders en taken verwerkt. Hiermee wordt de flow-control van binnengekomen orders in de gaten gehouden. Met een groter volume aan orders dan werd verwacht, dreigde deze applicatie vast te gaan lopen. HARO CONSULTANCY heeft in overleg met de materiedeskundige van Versatel een aantal kritische delen van de applicatie omgeschreven van Visual Basic naar PL/SQL, zodat deze kritische delen op de database kunnen worden afgehandeld, zonder dat de resultaten van alle queries teruggegeven hoeven te worden aan de Visual Basic code. Hiermee is een performance winst bereikt van een factor vier.

 

Versatel
Tevens heeft HARO CONSULTANCY gewerkt aan performance tuning voor de CDR2-Online applicatie van Versatel. Deze applicatie maakt het mogelijk dat business klanten van Versatel hun (telecom) verbruik kunnen inzien via een web-portal. Deze applicatie was al gebouwd, maar kon niet meer voldoen aan de performance eisen van Versatel. Na redesign en verbouw van het extraction-transformation-load gedeelte van deze applicatie is dat opgelost. HARO CONSULTANCY heeft in een aantal stappen de performance met gemiddeld een factor 40 tot 50 verbeterd.

 

Telfort
Ook heeft HARO CONSULTANCY gewerkt aan het toevoegen van GPRS data aan de Sherlock-database voor Telfort. Tevens is de Sherlock applicatie uitgerust met functionaliteit om in deze GPRS gegevens te kunnen zoeken. De bovengenoemde uitbreidingen aan de bestaande Sherlock applicatie zijn gebouwd m.b.v. ASP en PL/SQL.

 

HARO CONSULTANCY heeft als ETL-ontwikkelaar een project gerealiseerd dat tot doel heeft Pre-Paid Vouchers voor Pre-Paid abonnementen op betrouwbare wijze te kunnen volgen. Resultaten worden in een datamart opgeslagen voor het ODS van Telfort.

 

Daarnaast heeft HARO CONSULTANCY een oplossing gevonden voor het toevoegen van een facturatie-module en uitbreiding van functionaliteit aan de Sherlock applicatie van Telfort. Dit is een applicatie waarmee telefoniegegevens kunnen worden opgezocht op aanvraag van het Ministerie van Justitie. Bovengenoemde uitbreidingen aan de bestaande Sherlock applicatie zijn gebouwd met behulp van ASP en PL/SQL. Er is gekozen voor een metadata gedreven model voor de factuurmodule om zo de business rules van de facturatie vast te leggen i.p.v. toekomstige programmawijzigingen. HARO CONSULTANCY gaf hierbij leiding aan een team van 3 personen.

 

HARO CONSULTANCY heeft intensief aan de ontwikkeling van mediation software voor GPRS Usage. In dit project is een ‘ASN-1 Loader’ gerealiseerd. Deze ASN-1 Loader is in staat Call Detail Records in te lezen uit een file in ASN-1 formaat. Deze GPRS - CDR’s worden verwerkt en doorgestuurd naar het billing-systeem.

 

ASM Lithografie
HARO CONSULTANCY heeft gewerkt aan de ontwikkeling van installatiesoftware voor een nieuwe generatie van lithografische machines voor de halfgeleider industrie. Deze installatiesoftware is gebouwd met behulp van de Webstart Wizard SDK van SUN en JAVA.

 

South-West Mediatec (SWM)

 

HARO CONSULTANCY heeft gewerkt aan extensies op de SWM*Toolset:
SWM*Print: Creëert de mogelijkheid om vanaf UNIX te printen op een Windows ’95 PC middels TCP/IP.
SWM*Net: Communicatielaag tussen de applicatiesoftware en database. Hierin zit ook het automatisch ‘downloaden’ van nieuwe versies van de applicatiesoftware naar de client.
SWM*Release: Software waarmee op eenvoudige wijze applicaties (geschreven in de SWM*Toolset) kunnen worden gereleased.
SWM*BatchQueuer: Een software tool waarmee jobs gescheduled kunnen worden en prioriteit krijgen.
SWM*Factuur: Factureringssysteem voor revalidatiecentra.
SWM*Financieel: Dit pakket is gebaseerd op de financiële module van een bestaande verticale markt applicatie van SWM. Het pakket is aangepast voor implementatie bij een vijftal revalidatiecentra.